Barion Pixel
INTJ - Lángelmék
Népesség Férfi
Gyakoriság 1,5% 2,5% 0,5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

 • Domináns: (Ni) Introvertált Intuíció
 • Kiegészítő: (Te) Extravertált Gondolkodás
 • Harmadlagos: (Fi) Introvertált Érzés
 • Alárendelt: (Se) Extravertált Érzékelés
 • INTJ - Lángelme

  Eredeti gondolkodásmódú, és mindent megtesz elképzelései megvalósításáért. Könnyen felfedezi a külvilágban az összefüggéseket, mintázatokat, és messzemenő magyarázatokkal áll elő. Ha elhatározza, a munkáját alaposan megszervezi és végrehajtja. Kételkedő és független. Magasak az elvárásai, mind másokkal, mind saját magával szemben.

  Az INTJ elsődlegesen befelé fókuszálva éli az életét, ahova az információt megérzések, ráérzések formájában fogadja be. Másodlagosan kifelé fordul a külvilág felé, ahol racionálisan és logikusan gondolkodva kezeli a dolgokat.

  Az INTJ-k a gondolatok és a stratégiai tervezés világában élnek. Sokra tartják az intelligenciát, tudást és hozzáértést, és jellemzően magasak az elvárásaik ilyen téren, amiknek folyamatosan igyekeznek megfelelni. Valamivel enyhébb mértékben ugyanezt várják el másoktól is.

  Mivel az Introvertált Intuíció uralja a személyiségüket, az INTJ-k a világ megfigyelésére és gondolatok illetve lehetőségek megalkotására koncentrálják az erejüket. Az elméjük folyamatosan adatokat gyűjt és összefüggéseket keres köztük. Elképesztően jó meglátásaik vannak, és általában gyorsan megértenek egy-egy új ötletet. Ugyanakkor a fő motivációjuk nem az, hogy megértsenek egy elképzelést, hanem inkább az, hogy az adott elképzelést hasznosítsák valahogy. Az INTP-vel ellentétben ők nem gondolnak végig egy elképzelést olyan mélyen, ahogy csak lehet, csak azért, hogy teljes egészében megértsék. Az INTJ-ket az hajtja, hogy következtetéseket vonjanak le az elképzelésekből. Lezárás és rendezettség iránti szükségletük általában megköveteli, hogy olykor a tettek mezejére lépjenek.

  Az INTJ-k hatalmas mértékű, rendszerek és rendezettség iránti szeretete és igénye, a természetes éleslátásukkal együtt, kitűnő tudósokká teszi őket. Egy INTJ tudós azzal adózik a társadalomnak, hogy az elképzeléseit használható alakba önti, amit mások is követhetnek. Az INTJ számára nem egyszerű, hogy kifejezze saját belső képeit, meglátásait és elvont gondolatait. Az INTJ gondolatainak és elképzeléseinek belső szerkezete nagyon egyedi, és alapból nem fordítható le olyan alakra, ami mások számára is érthető lenne. Ugyanakkor az INTJ-t az mozgatja, hogy az elképzeléseit olyan tervvé vagy rendszerré alakítsa, ami könnyedén elmagyarázható, nem pedig az, hogy közvetlenül a gondolatait fordítsa le. Általában nem látják az értékét egy közvetlen fordításnak, és gondjaik vannak az elképzeléseik kifejezésével is, amik nem lineárisak. Azonban a tudás és intelligencia iránti elképesztő tiszteletük arra sarkallja őket, hogy kifejezzék gondolataikat azoknak az embereknek, akikről úgy gondolják, hogy érdemesek az erőfeszítésre.

  Az INTJ-k született vezetők, habár általában a háttérben maradnak, amíg úgy nem látják, hogy valóban szükség van rá, hogy átvegyék a vezetést. Vezetői szerepben elég hatékonyak, mert képesek objektíven látni egy helyzet természetét, és elég alkalmazkodóak ahhoz, hogy változtassanak azon, ami nem működik jól. Ők a legfőbb stratégák – folyamatosan figyelik a felhasználható ötleteket és elképzeléseket, és a jelenlegi stratégiájukhoz igazítják azokat, hogy minden elképzelhető eshetőségre felkészüljenek.

  Az INTJ-k rengeteg időt töltenek a saját elméjükben, és esetenként kevéssé érdeklik őket a másik ember gondolatai vagy érzései. Hacsak nem fejlődött ki megfelelően az Érző oldaluk, gondjaik lehetnek azzal, hogy megadják a kívánt szintű intimitást másoknak. Hacsak nem fejlődött ki megfelelően az Érzékelő oldaluk, hajlamosak olyan részleteket figyelmen kívül hagyni, amik az elképzeléseik megvalósításához szükségesek.

  Az INTJ-t az mozgatja a külvilággal való kapcsolatában, hogy döntéseket hozzon, kifejezze a véleményét, és hogy egy érthető és ésszerű rendszerbe foglaljon mindent amivel találkozik. Következésképp gyorsan formálnak véleményt. Gyakran nagyon fejlett intuícióval rendelkeznek, és meg vannak róla győződve, hogy igazuk van. Hacsak nem egészítik ki az intuitív felfogásukat jól fejlett, a meglátásaikat kifejezni tudó képességgel, gyakran azon kapják magukat, hogy félreértették őket. Ilyenkor az INTJ-k hajlamosak a másik fél korlátoltságával magyarázni a meg nem értettségüket, az önmagukat nehezen kifejező természetük helyett. Ez a hajlamuk azt eredményezheti, hogy az INTJ túl könnyen elutasítja mások meglátásait, és általánosan arrogánssá és elitistává válik.

  Az INTJ-k ambiciózus, magabiztos, határozott hosszú távú gondolkodók. Sok INTJ köt ki végül mérnöki vagy tudományos tevékenységek mellett, habár némelyik elég kihívást lát az üzleti világ olyan területein, amik rendezéssel és stratégiai tervezéssel foglalkoznak. Nem szeretik a rendezetlenséget és azt, ha valami nem hatékony, és bármit, ami zavaros vagy homályos. A tisztánlátást és a hatékonyságot szeretik, és hatalmas mennyiségű energiát és időt fektetnek abba, hogy a meglátásaikat rendezett rendszerekké szilárdítsák.

  Más embereknek olykor nehézséget okoz megérteni az INTJ-t. Tartózkodónak és visszahúzódónak látják őket. Az INTJ tényleg nem túl kifejező a szeretetét illetően, és gyakran nem dicsér vagy támogat segítően másokat olyan mértékben, mint amit mások igényelnek vagy elvárnak. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nincs bennük szeretet vagy törődés más emberek iránt, egyszerűen csak nem érzik szükségét az esetek többségében, hogy kimutassák. Mások tévesen úgy érzékelik ezt, hogy az INTJ merev és senkire sem hallgat. Semmi sem áll távolabb az igazságtól, ugyanis az INTJ elkötelezetten törekszik arra, hogy mindig megtalálja a minden szempontból legjobb stratégiát az elképzelései megvalósításához. Az INTJ általában meglehetősen nyitott, ha másfajta megközelítésről van szó.

  Nagymértékű stressz alatt az INTJ értelmetlen, ismétlődő, fizikai tevékenységek megszállottjává válhat, mint például a túlzott alkohol fogyasztás. Szintén megeshet, hogy elmerülnek a felesleges részetekben, amiket normális esetben nem tartanának fontosnak a végleges céljaik elérésében.

  Az INTJ-knek észben kell tartaniuk, hogy rendesen ki kell fejezniük magukat, hogy elkerüljék a félreértésekből adódó nehézségeket. Megfelelően fejlett kommunikációs képességek hiányában szűkszavúakká és rövidekké válhatnak az emberekkel és elszigetelődnek.

  Az INTJ-k elképesztően nagy mennyiségű képességgel rendelkeznek, hogy nagyszerű dolgokat vigyenek véghez. Képesek meglátni az átfogó képet, és természetük arra sarkallja őket, hogy az elképzeléseiket szilárd tervekké, majd tettekké formálják. Az érvelési készségük segítségével ezt el is érhetik. Az INTJ- k szinte minden esetben jól képzett emberek, és nem okoz nekik problémát, hogy elérjék céljaikat a hivatásukban vagy a tanulmányaik során. Megvannak az adottságaik, hogy nagy lépéseket tegyenek ilyen téren. Ami az emberekkel való kapcsolatát illeti, az az INTJ, aki toleranciát gyakorol, és erőfeszítéseket tesz, hogy hatékonyan fejezze ki meglátásait mások számára, mindennel rendelkezik, ami a gazdag és eredményes élethez szükséges.

  Egy kívülálló számára az INTJ kisugárzása könnyen összetéveszthető az egyszerű arroganciával, pedig csupán arról van szó, hogy az INTJ általában magabiztos, határozott megjelenéssel rendelkezik, személyisége meglehetősen sajátos. Utóbbi hátterében az a speciális tudás áll, amit a legtöbb INTJ már fiatalabb korában elkezd felhalmozni. Mikor az INTJ-t saját szakterületéről kérdezik, vagy olyasmiről, ami érdekli - ez sok minden lehet, többféle érdeklődési kör is lefoglalhatja egy időben - képes azonnal megmondani, hogy az adott dologban tud-e segíteni neked vagy sem, és ha igen, akkor hogyan. Az INTJ jól tudja amit tud, és talán még lényegesebb, hogy azt is tudja, mi az amit nem tud.

  Az INTJ maximalista ember, látszólag végtelen kapacitással rendelkezik, ha arról van szó, ami komolyan érdekli. Ami megakadályozza, hogy megszállottá váljon a tökéletes eredményt illetően, az ennek a személyiségtípusnak a gyakorlatiassága: az INTJ gyakran teszi fel a döntő, és sokszor könyörtelennek tűnő kérdést, amivel lezár minden vitát: "És működik?". Ennek köszönhetően eredményeit szinte 100%-osan független módon, pártatlanul éri el, sem a hatalom, sem a törvények, sem a szabályok nem tudják rávenni arra, hogy elfogadjon egy számára rossz eredményt.

  Az INTJ a típusok közt a "Rendszerek építőjeként" ismert, talán mert ez a típus rendelkezik azzal a képességgel, hogy remekül kombinálja a fantáziát és képzeletet a megbízhatósággal. Bármilyen rendszeren dolgozik is épp, azt úgy csinálja, ahogy egy INFJ tenné egy számára fontos erkölcsi kérdésben; maximalizmus és a tekintélyelv figyelmen kívül hagyása egyaránt előfordulhat ilyenkor, mivel az INTJ-k nem kímélik sem magukat, sem a project többi résztvevőjét. Azonban ha bárkivel szemben felmerül a gyanú, hogy hanyag, lusta vagy gondatlan, az elveszíti minden tekintélyét az INTJ szemében, onnantól fogva nem fogja tisztelni azt a személyt, és ezt a másik fél tudomására is adja, akkor is, ha mondjuk a feletteséről vagy a főnökéről van szó. Az INTJ arról is híres, hogy magára vállal és meg mer tenni olyasmit is, ami kritikus, nehéz döntést igényel, mindezt viszont sokszor anélkül, hogy egyeztetne a főnökével vagy munkatársaival róla. Másrészről hajlamos aggályoskodóvá, szőrszálhasogatóvá válni, és pártatlanul viselkedni azokkal, akikkel együtt dolgozik. Megvan az a képessége, hogy olyan lehetőségeket fedezzen fel, és ragadjon meg, amiket mások észre sem vesznek.

  Tágan értelmezve, az INTJ-k általában azzal foglalkoznak, amihez értenek, amit ismernek. Tipikus INTJ által választott munkakörök a tudományos és a mérnöki munkák, de bárhol megtalálhatóak, ahol az értelemre és az alaposságra kell építeni (pl. jog, akadémiák,...). Ez a személyiségtípus képes magasra eljutni a ranglétrán, amennyiben tudja értékesíteni a képességeit. Sokan közülük a kitűzött cél, vagy az áhított magány érdekében még arra is képesek, hogy megtanulják tettetni az alkalmazkodást, úgy tesznek, mint akik semmiben sem különbözik a többiektől, csak hogy saját, eredeti ötleteiket biztonságban tudják.

  A társadalmi, szociális kapcsolatai (különösképp a romantikus kapcsolatok) jelentik az INTJ gyenge pontját. Igaz, hogy képesek mély érzelmekre, és törődnek másokkal (általában pár „kiváltságos” személlyel), és hajlandóak sok időt és figyelmet fordítani egy párkapcsolatra vagy barátságra, de a tudása és magabiztossága, ami más területeken olyan sikeressé teszi, ilyen helyzetekben csak összezavarja, esetleg félrevezeti őket.

  Ennek oka, hogy sok INTJ nem érti a szociális szokások lényegét, például a csevegést és a flörtölést - amit a legtöbb típus még szórakoztatónak is talál egy kapcsolatban - kevés türelemmel és kis megértéssel kezeli. Még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy az INTJ személy általában extrém mértékben igényli az egyedüllétet, és gyakran természetéből fakadóan közömbös, szinte érzéketlen. Ezért sokan félre is értik őket. A legalapvetőbb probléma valószínűleg az, hogy az INTJ személy az embereket is meg akarja érteni, meg akarja fejteni. Ez néha egy csak rájuk jellemző, őszinte naivitásban nyilvánul meg, ami sok F-re is jellemző -- annyi különbséggel, hogy az INTJ nem kiapadhatatlan szeretetet és együttérzést vár el a partnertől, hanem maximális ésszerűséget és egyenességet.

  Az INTJ valószínűleg legnagyobb erőssége az emberekkel való kapcsolataiban az intuitív képessége, és a szándék, hogy ha kell, "dolgozzon" egy kapcsolaton. Mivel T, ezért sokszor hiányzik belőle a természetes empátia, amivel sok F rendelkezik. Az intuitív funkciója jól helyettesíti ezt a hiányosságot azzal, hogy segít feldolgozni a kommunikáció lehetséges jelentéseit olyan apró dolgok mögött, mint például a hangsúly, a szóhasználat vagy a mimika (tehát az INTJ gyakorlatilag képes az érzelmeket is intuitív módon, érzelmek befolyása nélkül kikövetkeztetni). Ez a képesség csiszolható és irányítható azáltal, hogy következetesen újra és újra arra törekednek, hogy megértsék és támogassák a számukra fontos embereket. Egy INTJ-vel kialakított komolyabb kapcsolatot robusztusság, stabilitás és jó kommunikáció jellemez.

  Stresszkezelési stratégiák:

  • Pihenjen és aludja ki magát.
  • Fókuszáljon a gondolkodási képességeire, hogy strukturálja a problémát, és készítsen tervet a megoldásra.
  • Mondja le az összes olyan tevékenységet, ami nem része a megoldásnak, és találjon időt arra, hogy egyedül legyen.
  • Edzzen, olvasson, menjen hosszú sétára.
 • A Lángelme INTJ nagyon összpontosít a belső világára. Jó problémamegoldásban és szeret nehéz intellektuális kirakósokon dolgozni. Gyakran kötnek ki műszaki munkakörökben, mint például tudományos kutató, fejlesztőmérnök, környezetmérnök. A genetika fejlesztési területe hasznot húz az INTJ-k erősségéből, csakúgy, mint a gyógyászat. Amennyiben tanítanak, azt többnyire főiskolai vagy egyetemi szinten teszik. Ami a foglalkozásokat illeti lehetnek jogászok, üzleti elemzők vagy stratégiai tervezők. Néhányuknak erős művészi/kreatív irányultsága van és művész, feltaláló vagy szerkesztő válik belőlük. Bármit is csinálnak, azt nagy intenzitással teszik. Ahogy Kim mondja: „Állandóan tanulok valami újat, hogy megoldjam a problémákat, amikkel találkozom. A férjem békénhagy, amikor látja, hogy elkapott az, amit ő úgy hív, hogy „a töprengés ideje”. Csomókat bogozok ki még álmomban is.”

  Ajánlott foglalkozások:

  tudós, diktátor, rendszer elemző, filozófus, szoftver tervező, nukleáris mérnök, statisztikus, kurátor, számítógép-programozó, űrhajózási mérnök, villamosmérnök, csillagász, vadászpilóta, rendszergazda, idegsebész, paleontológus, filozófia egyetemi tanár, vegyészmérnök, epidemiológus, törvényszéki tudós, múzeumi kurátor, tudományos segédmunkatárs, szerelő, könyv szerkesztője, régész, laboratóriumi technikus, könyvesbolt tulajdonosa, törvényszéki antropológus, politikai elemző, kutató, könyvtáros

  Egy munka, ami nem túl gyakran bukkan fel az INTJ-knek ajánlott munkakörök között a vállalkozó. Az INTJ-k sok, a vállalkozói tevékenységhez pont megfelelő tulajdonsággal rendelkeznek: függetlenség, szervező képesség, rendezettség. Ráadásul szeretnek a saját fejük után menni, és hajlamosak azt gondolni, hogy sokmindent jobban tudnak csinálni mint mások. Ugyanakkor az INTJ számára nehézséget okoz, hogy a saját alkalmazásában álljon. Természetükből adódóan nem beszédesek, ezért az önreklámozás és a marketing nem jön könnyedén. Tervek készítésében jók, de a végrehajtásukban már nem annyira. (Azok részletek és a részletek unalmasak!) Maximalisták, és a maximalisták hajlamosak halogatni. Plusz önmaguk alkalmazása kockázatos, és nem túl gyakran tesznek így fel mindent egy lapra.

 • Erősségei egy kapcsolatban:

  • Nem érzi magát fenyegetve egy konfliktustól vagy kritikától
  • Általában magabiztos
  • Komolyan veszi a kapcsolatát és az elköteleződést
  • Általában nagyon intelligens
  • Képes kilépni egy olyan kapcsolatból, amelynek már nincs értelme, bár utána rágódhat rajta még egy ideig
  • Érdekli őt, hogy az optimális kapcsolatot alakítsa ki partnerével
  • Jó hallgató

  Mint szerelmi partner:

  Az INTJ az élete nagy részét a saját fejében éli meg. Állandóan fürkészi a környezetét, hogy új ötleteket és elméleteket találjon, amiket később hasznosíthat. Néha, az, amit magán belül felfedez sokkal valósabb számára, mint egy párkapcsolat realitása. Az INTJ-nek problémát jelenthet a fantáziája és a realitás összeegyeztetése.

  Az INTJ nem tud természetesen ráhangolódni mások érzelmeire, de még a sajátjaira sem. Megvan az a tendenciája is, hogy azt hiszi mindig neki van igaza. Míg a magabiztossága és önértékelése attraktív mások számára, érzéketlensége problémát okozhat a kapcsolatban, ha folyamatosan megbántja partnerét. Ha ez a helyzet, az INTJ-nek figyelmet kell arra fordítani, hogy néha engedje, hogy a partnerének legyen igaza, illetve támogassa érzelmileg a partnerét és a konfliktus helyzeteket ne egy újabb kihívásnak tekintse, amit analizálhat.

  Az INTJ képes kilépni egy kapcsolatból, ha úgy érzi vége és folytatja tovább életét. Hisz benne, hogy ez a helyes dolog.

  Az INTJ személy nagyon intenzív, és hihetetlenül intelligens, akinek nagyon jók a meglátásai az élet összes területén. Kapcsolatában, a legnagyobb buktató az lehet, hogy hajlamos inkább gondolni a dolgokra, mint csinálni őket, és hogy nehezen hozza össze a belső világát a realitással. Valószínű, hogy pozitív, egészséges kapcsolatban él, mivel ha nem így lenne, hamar kilépne belőle.

  Szexualitása:

  Szeret gondolni a szexre és hogy hogyan lehetne tökéletesíteni. Pozitív párkapcsolatban a kreativitása és intenzitása átütő. Egy kevésbé funkcionális kapcsolatban inkább gondol szexre, mint csinálja. Inkább a szex elméleti, kreatív aspektusát ragadja meg, ahelyett hogy a szerelem kifejezésének tekintené.

  Párkapcsolatban az egyes típusok hogy illenek hozzá:

  A legjobb párosítás: ESTJ, INTJ, ISTP, ENTJ