Barion Pixel
ENTJ - Hadvezérek
Népesség Férfi
Gyakoriság 4% 5,5% 2,5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

 • Domináns: (Te) Extravertált Gondolkodás
 • Kiegészítő: (Ni) Introvertált Intuíció
 • Harmadlagos: (Se) Extravertált Érzékelés
 • Alárendelt: (Fi) Introvertált Érzés
 • ENTJ - Hadvezér

  Nyílt, határozott, született vezető. Könnyen felismeri a logikátlanságot, és azonnal kitalálja, hogyan tegyen hatékonyabbá egy rendszert. Hosszú távon gondolkodik. Többnyire művelt, tájékozott, szeret tanulni, és szereti továbbadni a tudását. Kitart az elvei mellett.

  Az ENTJ elsődlegesen kifelé, a külvilág felé fókuszálva éli az életét, ahol racionálisan és logikusan gondolkodva kezeli a dolgokat. Másodlagosan befelé fordul, ahova az információt megérzések, ráérzések formájában fogadja be.

  Az ENTJ-k született vezetők. A lehetőségek világában élnek, tele mindenféle leküzdendő kihívással, és ők akarnak lenni azok, akik ezeket legyűrik. Vágynak arra, hogy irányíthassanak, vezethessenek, amit nagyban megkönnyít, hogy gyorsan fognak fel bonyolult dolgokat, képesek nagy mennyiségű személytelen információt magukba szívni, és gyorsan, határozottan dönteni. Olyan emberek, akik az „élre állnak”.

  Az ENTJ-k nagyon hivatás orientáltak, és elég természetes számukra a céges világ. Folyamatosan kutatják a környezetüket lehetséges problémákat keresve, amiket megoldhatnak. Általánosságban elmondható, hogy figyelembe veszik a hosszú távú következményeket, és többnyire sikeresen dolgoznak ki olyan tervet, ami a problémát megfordítja – főleg a vállalati problémákat. Az ENTJ-k általában sikeresek az üzleti világban, mert annyira hajtja őket a vezetés iránti vágy. Fáradhatatlanok, ha a munkájukról van szó, és a természetük arra sarkallja őket, hogy elképzeljék merre tart a vállalat. Ezen okokból kifolyólag született vállalati vezetők.

  Az ENTJ világában nincs helye hibának. Ki nem állhatják, ha valaki többször egymás után követi el ugyanazt a hibát, és nincs türelmük ahhoz, ami nem hatékony. Elég nyerssé és durvává válhatnak, amikor próbára teszik a türelmüket ilyen dolgokkal, mert alapból nincsenek ráhangolódva mások érzéseire, és több mint valószínű, hogy nem hiszik, hogy mások érzéseihez kéne igazítaniuk a döntéseiket. Az ENTJ-knek, mint sok másik típusnak, nehézséget okoz, hogy más, a sajátjuktól különböző szemszögükből vizsgáljanak valamit. A többi típussal ellentétben az ENTJ-nek nincs türelme az olyan emberekhez, akik nem úgy gondolkodnak, mint ő. Az ENTJ-nek tudatosan kell dolgoznia azon, hogy felismerje és értékelje mások véleményét, valamint annak a fontosságát, hogy odafigyeljen az emberek érzéseire. Enélkül a tudatos odafigyelés nélkül az ENTJ erőszakos, fenyegető és basáskodó lesz. Ez igazi problémát jelenthet az ENTJ-nek, aki így megfosztja magát fontos információktól és mások együttműködésétől. A magánéletben ez basáskodó házastársakká vagy szülőkké teheti őket.

  Az ENTJ lényéből hatalmas erő sugárzik, ami jó hátszelet biztosít nekik a céljaik elérésében. Ugyanakkor ez a személyes erő az, ami emberektől való elidegenedéshez és gőgösséghez vezethet, amit az ENTJ jobban teszi, ha elkerül.

  Az ENTJ-k nagyon erőteljes, határozott egyének. Gyorsan hoznak meg döntéseket, és nem restek szavakba önteni a véleményüket és a döntéseiket mindenki számára. Az az ENTJ, akinek nem fejlődött ki rendesen az Intuitív oldala, túl elhamarkodottan hoz meg döntéseket, anélkül, hogy az összes gonddal és lehetséges megoldással tisztában lenne. Másfelől egy ENTJ, akinek a Gondolkodó oldala nem fejlődött ki megfelelően, nehézségekkel küzd, amikor logikát kell alkalmaznia a meglátásaival kapcsolatban, és gyakran silány döntéseket hoznak. Ebben az esetben zseniális ötleteik és meglátásaik lehetnek, de kevés jártassággal mérik fel, hogy mit kéne tenniük ezen felismeréseikkel, vagy pedig a tetteik ellentmondásosak lesznek. Egy ENTJ, aki alapvetően nem megfelelően fejlődött, parancsolóvá és durvává válhat – erőszakosan adva utasításokat és mutatva irányt anélkül, hogy megmagyaráznák, miért van rá szükség, és anélkül, hogy tekintettel lennének azokra, akik érintve vannak.

  Habár az ENTJ-k nincsenek természetesen ráhangolódva mások érzéseire, ők maguk gyakran erős érzelmeket élnek meg. Ezek az érzelmek gyakran nagyon erősek az ENTJ számára, habár többnyire nem hozzák ezt senki tudomására, abban a hitben, hogy az érzések gyengeségnek számítanak. Mivel az érzések és értékek világa nem az ENTJ természetes működési területe, ezért olykor olyan értékítéleteket hoznak, és olyan elnyomott érzelmekhez ragaszkodnak, amik alaptalanok és nem megfelelőek, és amik problémát okozhatnak nekik – olykor nagyon komoly problémákat.

  Az ENTJ-k imádnak emberekkel érintkezni. Extrovertáltak lévén leginkább a külvilág serkenti és villanyozza fel őket. Semmi sem olyan élvezetes és kielégítő az ENTJ számára, mint egy lendületes, értelemtől szikrázó beszélgetés. Különösképpen tisztelik azokat, akik képesek kiállni az ENTJ-vel szemben, és megnyerően érvelni a saját nézeteik mellett. Viszont nincs túl sok ilyen ember, mert az ENTJ nagyon rámenős és erőteljes jelenség, aki hatalmas önbizalommal és kitűnő kommunikációs képességekkel rendelkezik. Még a legmagabiztosabb emberek is elbizonytalanodnak időnként, amikor egy ENTJ-vel vitáznak.

  Az ENTJ-k szépnek, jól berendezettnek és jól működőnek akarják látni az otthonukat. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a gyerekeik tanultak és rendezettek legyenek, és szeretnék, ha a házastársukkal való kapcsolatuk odaadónak és egyenlőségen alapuló volna. Otthon az ENTJ éppúgy főnök akar lenni, mint a hivatásában. Az ENTJ-hez leginkább egy olyan pár való, akinek erős önképe van és szintén Gondolkodó típus. Mivel az ENTJ elsődlegesen a karrierjére koncentrál, némely ENTJ-nek problémát okoz, hogy folyamatosan nincs otthon, testben vagy lélekben.

  Az ENTJ-nek sok olyan adottsága van, amik lehetővé teszik számára, hogy jelentős belső erővel rendelkezzen, ha nem feledkezik meg arról, hogy kiegyensúlyozott maradjon az életben. Rámenős, innovatív, hosszú távú gondolkodók kiváló képességgel, hogy az elméleteket és lehetőségeket szilárd elképzelésekké majd tettekké alakítsák. Általában félelmetesen erőteljes személyiségek, és minden eszközzel rendelkenek ahhoz, hogy bármilyen célt megvalósítsanak, amit maguk elé tűznek.

  „Nem érdekel, hogy ablak melletti helyen üljek egy gépen. Ha nem irányíthatom, miért nézzem?”

  Az ENTJ-knek természetes jellemvonásuk, hogy irányítsanak és rendezzenek. Ez megnyilvánulhat egy világot irányítani akaró egyén varázslatos és finom személyiségében, vagy egy szektavezér intenzitásában. Az ENTJ-nek nincs szüksége noszogatásra, hogy előre tervezzen. Nem szeret nagy terveket készíteni, inkább kisebbeket, amik mások számára jelentéktelennek tűnhetnek, ő viszont késztetést érez, hogy véghez is. Habár ez a „késztetés” nem feltétlenül minden ENTJ-re jellemző, de a kreatív tervezésre, és az ezen tervek megvalósítására való hajlam az NJ típusok közös jellemvonása.

  Az ENTJ-k gyakran olyan projektbe kezdenek, olyan dolgokat csinálnak, úgy alakítják a munkájukat, hogy amit alkotnak, az túlélje akár őket is, de mindenképp hosszú életűek legyenek. Ebből kifolyólag jó üzletemberek, elbeszélők, stand-uposok lehetnek. Emellett az ENTJ-ben van egy vitázásra való természetes hajlam is, így a vásárló csak igen nehezen tudja visszautasítani.

  Egy tipikus megnyilvánulás tőle: „Nagyon sajnálom, muszáj meghalnod”. (Ez kicsit túlzó, azonban sok”F” és érzékenyebb típus egyetértően kuncog ilyen leírást látva.)

  Az ENTJ-k határozottak. Látják, hogy mit kell tenni, és a környezetében lévőkre gyakran kiosztják az elvégzendő feladatokat. Csak kevés típus képes olyan megingathatatlan maradni konfliktushelyzetben, mint ők, a bátrakat a pokol szájába küldve (és gyakran az élükön rohamozva).

  Az ENTJ a kihívásokra gyakran csípőből érvekkel reagál. Egyéb esetben a szabadjára engedett jeges tekintete azt az üzenetet hordozza: egy ENTJ-vel nem lehet tréfálni.

  Stresszkezelési stratégiák:

  • Vizsgálja meg azokat a feltevéseket és lehetőségeket, amik a stressz-helyzeten túlmutatnak, játsszon el ezekkel a gondolatokkal
  • Alkosson érdekes és világos érveket, és tisztázza a fontos álláspontokat
  • Beszéljen olyan barátokkal, akik tiszta elemzést és objektív visszajelzést adnak
  • Tisztázza az irányítása alatt álló dolgokat
 • A racionalisták közül leginkább a Hadvezér ENTJ termett vezető pozícióra. David Keirsey úgy fejezte ki, hogy az ENTJ nem képes nem vezetni. Az üzleti életben az ENTJ-ket gyakran találjuk ügyvezetői, topmenedzseri pozíciókban, csakúgy mint az értékesítés vagy a marketing vezetőiként. Mivel az hajtja őket, hogy célkitűzéseket érjenek el, gyakran projekt menedzserek, befektetési brókerek, pénzügyi tervezők, munkaügyi vezetők. Elemzőképességüknek hasznát veszik olyan munkakörökben, mint üzleti- és vezetői tanácsadó, tőzsdeügynök, gazdasági elemző. A szakértői területek vonzzák az ENTJ-t, mivel ott ő irányíthatja az eseményeket. Ha a jog területén dolgoznak, a bírói pozícióig is eljuthatnak. Ahogy Kent mondja: „Nagyon célorientált vagyok, és elvárom mindenkitől, aki nekem dolgozik, hogy ugyannak a célnak az elérésére törekedjen. Ha összpontosításra készteted a csapatod, elérhetitek, ami korábban lehetetlennek tűnt.

  Ajánlott foglalkozások:

  marketing szakértő, kormányalkalmazott, ügyvéd, fejlesztő, politológus, nemzetközi kapcsolatok szakértője, szoftvertervező, elemző, gazdasági igazgató, külföldi szolgálati tiszt, stratéga, projekt menedzser, reklámszakember, CIA ügynök, marketing igazgató, genetikus, magánnyomozó, ügyintéző, gazdasági elemző, politikus, vezetési tanácsadó, pénzügyi tanácsadó, vállalkozó, genetika kutató, kardiológus, egyetemi tanár, FBI ügynök

 • Erősségei egy kapcsolatban:

  • Őszintén érdekli őt az emberek gondolatai és ötletei
  • Lelkes és energikus
  • Nagyon komolyan veszi az elköteleződést
  • Igazságos és a megfelelő utat választja mindig
  • Nagyon jól bánik a pénzzel
  • Direkt és egyenes
  • Folyékonyan képes kifejezni magát szóban
  • Bátorítja az önismeretet
  • Képes úgy kiszállni kapcsolatából, hogy nem siránkozik rajta később
  • Képes a konfliktus helyzeteket jól kezelni
  • Jól tűri a konstruktív kritikát
  • Nagyon magasak az elvárásai (egyben gyengesége is)
  • Általában erős érzelmekre képes és szentimentális

  Mint szerelmi partner:

  Az ENTJ agresszív, lelkes partner, aki nagyon komolyan veszi az elköteleződést. Mint az élete más területén, a kapcsolatban is ő akar a vezető lenni, és ő vállalja a felelősséget is azért, hogy jól működjön a kapcsolat. Kreatív vezető, így lehetőség van olyan kapcsolatot kialakítani vele, ami a másik számára állandó fejlődést és tanulást biztosít. Mivel folyamatosan új ötleteken gondolkozik, hajlamos a kapcsolat már lefektetett szabályait újraírni. Ha világossá válik számára, hogy egy kapcsolat már nem nyújt fejlődési, tanulási lehetőséget, ki fog lépni, anélkül hogy sajnálná.

  Az ENTJ általában nagyon sikeres a karrierjében és jól bánik a pénzzel. Ez nagy segítség lehet a kapcsolatra nézve, hiszen így elkerülhetőek azok a konfliktusok, amelyek más kapcsolatban megjelennek az anyagiak miatt. De problémaforrássá válik, ha az ENTJ túlságosan munkamániás és ez a kapcsolat kárára válik.

  Az ENTJ általában nem érez rá természetesen mások érzéseire, hangulatára. Ha nem ismeri fel ezt a gyengeségét, hamar kiegyensúlyozatlan kapcsolatban találhatja magát, egy állandóan reklamáló partnerrel.

  Nehézséget jelent számára az állandó kontrolligénye is: ő akar uralni mindent, de ha partnere túlzottan alárendelődik, megunja a kapcsolatot.

  Az ENTJ-nek általában nincs önértékelési problémája. Bár élvezi hallgatni, hogy szeretik őt és értékelik, nincs ere szüksége önértékeléséhez annyira, mint a többi temperamentum típusnak. Ha egy F (feeling) típusú partnerrel vannak együtt, a partner érzelmek kifejezésére, visszajelzésére való igényeit valószínűleg nem tudja kielégíteni anélkül, hogy tudatosan ne tenne erőfeszítéseket.

  Az ENTJ úgy tekint a konfliktusra, mint a fejlődésre és tanulásra való lehetőségre. Ez általánosságban egy nagyon egészséges hozzáállás, de problémát jelenthet egy F (feeling) típusú partnerrel, mivel az F skálások rettegnek a konfliktustól és elkerülik, ahogy csak tudják. Az ENTJ konfrontációi nagyon fenyegetőek lehetnek egy F típusú partnernek.

  Szexualitása:

  Jó fantáziával rendelkezik és lelkes. Vezetésre való természetes hajlama ebben a helyzetben is meg fog mutatkozni. Beleviszi partnerét akár kalandos együttlétekbe, ahol nála a hangsúly a kölcsönös tanuláson van. Rendszeres szexuális együttléteket vár el.

  Párkapcsolatban az egyes típusok hogy illenek hozzá:

  A legjobb párosítás: ESTJ, ISTP, ENTJ, ENFJ, INTJ