Barion Pixel
ESFJ - Gondoskodók
Népesség Férfi
Gyakoriság 12% 7% 17%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

 • Domináns: (Fe) Extravertált Érzés
 • Kiegészítő: (Si) Introvertált Érzékelés
 • Harmadlagos: (Ne) Extravertált Intuíció
 • Alárendelt: (Ti) Introvertált Gondolkodás
 • ESFJ - Gondoskodó

  Lágy szívű, öntudatos, igazi csapatjátékos. Környezetével egyensúlyra törekszik. Szeret másokkal együtt dolgozni, és igyekszik betartani a határidőket. Hűséges, és ad a részletekre. Észreveszi az emberek mindennapi igényeit, és megpróbálja azokat kielégíteni. Szereti, ha elismerik a jelleméért, és ha értékelik munkáját.

  Az ESFJ elsődlegesen kifelé, a külvilág felé fókuszálva éli az életét, ahol aszerint áll hozzá dolgokhoz, hogy mit érez velük kapcsolatban, vagy hogy hogyan illenek bele a személyes értékrendjébe. Másodlagosan befelé fordul, ahova az öt érzékszervével érzékelt dolgokat szó szerinti, kézzelfogható tapasztalatokként fogadja be.

  Az ESFJ-k társasági lények – imádják az embereket. Élénken érdeklődnek mások iránt. Az Érzékelő és Megítélő jellegzetességeiket használva jellegzetes, részletes információkat gyűjtenek másokról, és ezeket mások segítésére használják fel. Szeretni akarják az embereket, és rendelkeznek egy különleges adottsággal, mellyel mindenkiből a legjobbat hozzák ki. Rendkívül jól olvasnak emberekben és értik meg mások nézőpontját. Az ESFJ-nek az a vágya, hogy szeressék, és hogy minden kellemes legyen, nagyon odaadóvá teszi. Az emberek szeretnek ESFJ-k társaságában lenni, mert egy különleges adottságuk révén képesek elérni, hogy az ember sose legyen maga alatt.

  Az ESFJ nagyon komolyan veszi a kötelességeit és nagyon megbízható. A biztonságot és az állandóságot szeretik, és figyelmük az élet részleteire irányul. Másokat megelőzve látják mire van szükség, és mindent elkövetnek, hogy az meg is valósuljon. Élvezik ezeket a feladatokat és nagyon jól is csinálják.

  Az ESFJ-k kedvesek és élénkek. Szükségük van mások elismerésére, hogy jól érezzék magukat a bőrükben. Rosszul esik nekik a közönyösség, és nem értik a barátságtalan viselkedést. Nagyon önzetlen emberek, akiket az tesz leginkább elégedetté, ha látják, hogy mások boldogok. Szeretnék, ha az emberek méltányolnák azt amilyenek, és azt amit adnak másoknak. Nagyon érzékenyek mások gondjaira, és önzetlenül nyújtanak segítő kezet. Az ESFJ-k annyira törődőek, hogy időnként nehezen vesznek észre vagy fogadnak el egy csúnya igazságot olyan személyről, aki közel áll hozzájuk.

  Lévén az Extravertált Érzés uralja a személyiségüket, az ESFJ-k az emberek figyelésére, olvasására fókuszálnak. Nagyon igénylik, hogy kedveljék őket, és hogy mindent ellenőrzésük alatt tartsanak. Rendkívül jól belelátnak másokba, és gyakran megváltoztatják a saját modorukat, hogy jobban kedvére tegyenek annak, akivel éppen beszélgetnek.

  Az ESFJ értékrendjét a külvilág határozza meg. Általában nagyon határozott elképzelésük van arról, hogy a dolgoknak milyennek kéne lenniük, és nem félnek hangoztatni ezen véleményeiket. Mindemellett az értékrendjüket és az erkölcseiket a körülöttük levő világhoz mérik, nem pedig egy belső értékrendhez. Habár erős erkölcsi kódexük van, de ezt a közösség határozza meg, amiben élnek, nem pedig valamilyen erős meggyőződésen alapuló belső értékrend.

  Azok az ESFJ-k, akiknek abban a szerencsében volt részük, hogy egy olyan érték rendszerben nőhettek fel, ami erkölcsös és a valódi jóságról szól, minden bizonnyal a legkedvesebb, legönzetlenebb lények, akik örömest nyújtanak segítő kezet bárkinek, habozás nélkül. Ezen egyéneknek a személyiség típusából adódó önzetlensége valódi és tiszta. Azok az ESFJ-k, akiknek nem adatott meg, hogy a saját értékrendjüket egy elfogadható külső érték rendszerhez igazítva alakítsák ki, olykor igen csak megkérdőjelezhető értékekhez tartják magukat. Ilyen esetekben az ESFJ gyakran maga is őszintén hisz az ilyen elferdült értékrend létjogosultságában. Nem értik magukat az értékeket, ezért nem is tudják őket „kiegyenesíteni”. Amikor az így eltorzult értékrendjüket a társadalmunkhoz mérik, könnyen találnak támogatást, bármilyen erkölcsi túlkapást is akarnak igazolni. Ez a fajta ESFJ igazán veszélyes személy. Az Extravertált Érzésük arra sarkallja őket, hogy irányítsanak és manipuláljanak, és az Intuíció hiánya miatt nem látják át a helyzetet. Általában elég népszerűek és elismertek az emberek körében, akiket hatékonyan manipulálnak. ENFJ testvéreikkel ellentétben nem áll rendelkezésükre az Intuíció, hogy segítségével megértsék tetteik valódi következményeit. Mások manipulálásával érik el a céljaikat, miközben meg vannak róla győződve, hogy egy szilárd erkölcsi kódexet követnek.

  Minden ESFJ-nek természetes hajlama, hogy ellenőrzése alatt tartsa a környezetét. A domináns funkciójuk (Extravertált Érzés) igényli a struktúrát és a rendezettséget, valamint lezárást, befejezést sürget. Az ESFJ-k rendezett, stabil környezetben érzik magukat a legjobban. Nem jellemző rájuk, hogy élvezik, ha olyan dolgokkal kell foglalkozniuk, amik elvont, elméleti fogalmakkal kapcsolatosak, vagy amik személytelen elemzést igényelnek. Szeretnek viszont rendet és rendszert teremteni, és nagyon jók az olyan feladatokban, amik ezt igénylik. Az ESFJ-knek vigyázniuk kell, hogy ne próbáljanak irányítani olyan embereket az életükben, akik nem szeretnék, ha bárki is befolyásolni akarná őket.

  Az ESFJ-k tisztelik és hisznek a tekintélyre épülő törvényekben és szabályokban, és hiszik, hogy másoknak is ezt kéne tenni. Hagyományszeretők, és szeretik a jól bevált módszerekkel megoldani a problémákat, ahelyett, hogy ismeretlen vizekre kalandozzanak. Biztonság iránti igényük folytán készségesen elfogadják és tartják magukat a kialakított rendszer szabályaihoz. Ez a hajlamuk olykor oda vezet, hogy vakon elfogadnak szabályokat, anélkül, hogy megkérdőjeleznék vagy megértenék azokat.

  Egy olyan ESFJ, aki nem igazán ideális körülmények között nevelkedett, hajlamos nagyon bizonytalanná válni, és minden figyelmét mások igényeinek kielégítésére fordítani. Nagyon irányító is lehet, vagy túlérzékeny, aki rossz szándékot feltételez ott is ahol nincs.

  Az ESFJ-k sok olyan tulajdonságot testesítenek meg, amit a társadalmunkban a nőkkel hoznak összefüggésbe. Ennek ellenére a férfi ESFJ-k egyáltalán nem tűnnek nőiesnek. Épp ellenkezőleg, az ESFJ-k jellemzően nagyon is tisztában vannak a férfi-női szerepekkel, és nagyon is könnyen azonosul azzal a szereppel, amit a társadalmunk a nemükhöz köt. A férfi ESFJ-k meglehetősen férfiasak (habár érzékenyek ha jobban megismerjük őket), a nő ESFJ-k pedig nagyon nőiesek.

  Az ESFJ-k ideális esetben kedvesek, együttérzőek, segítőkészek, együttműködőek, tapintatosak, gyakorlatiasak, praktikusak, alaposak, következetesek, szervezettek, lelkesek és élénkek. Szeretik a hagyományokat és a biztonságot, és stabil életre törekednek, ami bővelkedik baráti és családi kapcsolatokban.

  Az ESFJ nagylelkű házigazda, a születésnapok, nyaralások, ünnepségek felügyelője. Szeretik, és örömmel be is tartják a tradíciókat, és bőkezűen ajándékoznak, különösen akkor, mikor ezt a szokás is megköveteli (pl. karácsonykor).

  Ha a külső, befolyásoló tényezőktől eltekintünk, az ESFJ szívesen vállalja a főnökséget. Tisztán látja a problémákat, könnyen oszt ki feladatokat, nagy lendülettel és keményen dolgozik rajtuk. Készségesen gondoskodik másokról, kiszolgálja őket, figyel rájuk (és lényegében ez az "élet értelme" számára), de elvárja ennek viszonzását is.

  Az ESFJ könnyen megbántódik, és mikor megsértik, az érzelmei kitörnek. Ami a szívükön, az a szájukon, ennek jegyében gyakran sugároznak melegséget és vidámságot, de nem ritkán túllőnek a célon, és a lelkükben tanyázó folytonos aggodalom is felszínre tör. Néhány ESFJ ezeket a vibráló érzelmeket drámai előadás keretei közt engedi szabadjára a színpadon vagy a képernyőn.

  Az erős, ellentmondásos hatások könnyen felemésztik. Az igazságérzetük, a jót és rosszat való felismerésük folyton küzd egy intenzív, "anyáskodó", gondoskodó, védelmező késztetéssel. Ez sokszor meg is nyilvánul egy gyors, rajtaütésszerű cselekedetben, amit szigorú dorgálás követ. Végül azonban, ahogy a bűnös nyakán szorul a hurok és kezd elszállni minden remény, maga a hóhér menti meg a végzetétől.

  Egy önmagával viaskodó ESFJ figyelemre méltó látványt nyújt. Mikor döntéshozatalra kerül a sor, főleg olyankor, mikor esélyes valamiféle konfliktus (amitől az ESFJ egyébként irtózik), harcot vív egymással a fekete-fehér életszemlélete és a viszályellenes magatartása. A versengés és küzdelem saját magával állítja szembe, egyszer határozottan kinyilatkoztatja a döntését, aztán hirtelen átkapcsol óvatosba, hogy megelőzze az ellenségeskedést, majd ezt ellensúlyozza kétségbevonhatatlan értékekkel. Az önmagával való küzdelem kifulladásig tart, amikor is a győtes mindent visz.

  Mint gondviselő, az ESFJ mindenhol veszélyt lát: kiszámíthatatlan környezet, fertőzések, ismeretlen, alattomos jellemhibák, lelkiismeretlen gonosztevők, amikre mind fel kell készülni. A világot veszélyes helynek látják, ahol nem bízhatnak senkiben és semmiben. Nem mintha az ESFJ paranoiás lenne, a "különösen éber" jobb kifejezés. Mindezek miatt remek védelmező, kitűnik olyan területeken, mint az egészségügy és az oktatás.

  Stresszkezelési stratégiák:

  • Végezzen fárasztó fizikai tevékenységet, menjen levegőre, fusson
  • Mondja el a legmélyebb érzéseit és aggályait olyan barátoknak, akikben bízik
  • Vegye körül magát olyanokkal, akik támogatják, és kifejezetten neki szóló, tápláló visszajelzést adnak
  • Kezdjen bele részletes és rendszeres hobbi folytatásába (naplóírás, főzés)
 • A "Gondoskodó" (ESFJ) típus olyan, mint a Mikulás: népszerűek és azt figyelik, hogy az emberek jól viselkednek-e vagy csintalankodnak. Szeretnek gondoskodni az emberek jólétéről és jól fejlett társas készségekkel rendelkeznek, így a legjobban az olyan állásokat kedvelik, ahol emberekkel foglalkozhatnak. Gyakran dolgoznak az egészségügyben orvosként vagy nővérként. Vonzódnak az oktatás vagy a szociális szolgáltatások esetleg a vallás területéhez is. Az üzleti életben kiskereskedők, recepciósok, ingatlanközvetítők vagy eladók lehetnek. A közös ezekben a foglalkozásokban az, hogy a mások szolgálatára lehetnek. Alice szerint: "Kamaszként önkéntesként dolgoztam az egészségügyben, de rájöttem, hogy inkább tanítani szeretnék, így ebben az irányban tanultam tovább. Általános iskolai tanítónő vagyok 5 éve, és imádom a gyerekeket tanítani".

  Ajánlott foglalkozások:

  esküvőszervező, szociális munkás, gyermekgyógyász, egészségügyi alkalmazott, óvónő, üzleti tanácsadó, ápoló, humán erőforrás menedzser, irodavezető, vezető asszisztens, public relations szakember, irodai munkás, gyermekgondozó

 • Erősségei egy kapcsolatban:

  • Sok energiát fektet a kötelezettségeibe
  • Természeténél fogva kedves és barátságos
  • Kedvében akar járni másoknak
  • Nagyon komolyan veszi az elköteleződést, életre szóló kapcsolatot keres
  • Felelősségteljes és praktikus, jó a minden napi dolgok elintézésében
  • Lelkes és népszerű, az emberek keresik társaságát
  • Jól bánik a pénzzel
  • Hagyományőrző és családcentrikus, a családi ünnepeket és összejöveteleket kivételessé teszi

  Mint szerelmi partner:

  Az ESFJ gondoskodó típus, aki a kapcsolataiban rendkívül gondoskodik a másikról és kitüntetett figyelmet szentel neki. Általában hagyománytisztelő és komolyan veszi, ha elköteleződik. Amint egy ESFJ kimondja a boldogító igent, mindent megtesz, hogy teljesítse a kapcsolatban a kötelezettségeit. Az ESFJ számára fontos, hogy azért értékeljék, aki valójában és azért amit mások számára nyújt. Ez az igénye néha annyira intenzíven jelentkezhet, hogy érzelmileg követelőzőnek tűnhet, és folyamatosan kikényszeríti az elismerést.

  Az ESFJ szintén kevésbé jól viseli a kritikát és a konfliktusokat. Minden kritikát személyesen vesz, és az problémát jelenthet a párkapcsolatban. Ha nem kapja meg a pozitív megerősítést vagy negatív visszajelzéseket kap, nagyon maga alá tud kerülni. Az elismerés a legnagyobb ajándék, amivel a párjuk megajándékozhatja őt.

  Az ESFJ-t nagyon aggasztja, hogy mások mit gondolnak róla. Vigyáznia kell, hogy ez ne menjen a párkapcsolata rovására, pl. hogy próbál mindenkinek megfelelni.

  A legtöbb ESFJ-nek szüksége van arra, hogy valahova tartozzon, mindegy hogy egy intézményhez, kultúrához, családhoz. Emiatt elég szociális, szeret partikra járni, vagy partit szervezni otthonukban. Elvárja, hogy partnere is érezze jól magát ezekben a szociális helyzetekben.

  Szexualitása:

  Kedves és szeretetreméltó. Szereti az intimitást, lehetőség számára, hogy kifejezze az érzelmeit. Sok ESFJ hajlamos arra, hogy túl "ütemezett" és hagyományos szexuális életet éljen. Mivel nagyon "szolgáltatás-orientált", fontos számára, hogy a partnerét ki tudja elégíteni a szexben, a másikat maga elé helyezi.

  Párkapcsolatban az egyes típusok hogy illenek hozzá:

  A legjobb párosítás: ESTJ, ENFP