Barion Pixel

A bántalmazás jelei:

 • az élet nem tisztelése
 • jogosultságtudat (nekem jár, én vagyok a fontos)
 • egoista, másokra nem figyelő, érzéketlen magatartás
 • előjogok önkényes megteremtése
 • önbíráskodás
 • hatalom- és uralkodási vágy
 • életellenes hierarchikus gondolkozásmód (agresszív, alá-fölérendelő)
 • tárgyiasítás
 • birtoklási vágy
 • felelősségvállalás hiánya
 • felelősség igazságtalan áthárítása (Látod mit hoztál ki belőlem?)
 • mások hibáztatása felelősségvállalás helyett (Ez azért van, mert te…)
 • kizárólag, vagy nagyrészt a külső körülmények okolása
 • a magánszféra és a tulajdon nem tisztelete
 • mások idejével való egyoldalú rendelkezés (Hol voltál? Miért nem voltál itthon 6-ra?)
 • a másik mindenkori elérhetőségének elvárása
 • indokolt együttműködés hiánya
 • egyoldalú látásmód
 • kettős mérce
 • bántó és ártó kritizálás
 • megszégyenítés
 • gúnyos, sértegető, megalázó beszéd és bánásmód
 • lekicsinylés és felsőbbrendűségi érzés
 • az igazságtartalom elferdítése, félremagyarázása és hazugság
 • féltékenykedés
 • kötekedés
 • kontrollálás (szobába bezárás, lefogás, ajtó elé állás)
 • elszigetelés másoktól (barátok, családtagok, munkatársak)
 • korai elköteleződés
 • fenyegetőzés
 • öngyilkossággal való fenyegetés
 • dühkitörések
 • tárgyak dobálása
 • az erőszak vicc(es)nek való beállítása
 • gaslighting (önmagunk megkérdőjelezése a manipuláló bántalmazó hatására – érzések, emlékek stb.)
 • ignorálás (a másik szándékos semmibevétele és mellőzése)
 • szexizmus
 • állatkínzás
 • tárgyiasító szexualitás
 • a szexuális kapcsolat kierőszakolása, vagy büntetésből megvonása

A bántalmazás formái:

1. Szóbeli/verbális bántalmazás

megalázás, gúnyolódás, sértegetés, megszégyenítés, lekicsinylés stb.

2. Lelki bántalmazás/lelki terror

manipulatív bűntudatkeltés, ignorálás (semmibe vétel), fenyegetés, megfélemlítés, zsarolás, zaklatás, féltékenység, korlátozás, elszigetelés, ellenőrizgetés, kedvenc tárgyak összetörése, házi kedvencek „büntetésből” való megkínzása stb.

3. Testi bántalmazás

lefogás, szorítás, lökdösés, rúgás, verés, leköpés, fojtogatás, harapás, kínzás, szabad mozgás korlátozása, emberi szükségletek megvonása (alvás, evés-ivás, tisztálkodás, gyógyszerek bevétele vagy azok tiltása) elhanyagolás stb.

4. Szexuális bántalmazás

nemi erőszak, szex kikényszerítése (akarat ellenére kierőszakolt testhelyzet/póz, mód és/vagy stílus), fogamzásgátlás módjának kényszerítése (fogamzásgátló tabletták szedésére, illetve egyéb fogamzásgátló szerek használatára való rábírás vagy azok megtiltása, óvszerhasználat megtagadása kényelmi indokokra hivatkozva), szülészeti erőszak (traumatikus, tárgyiasított szülés), nőgyógyászati erőszak (pl. megalázó, bántó vizsgálati magatartás)

5. Gazdasági/anyagi bántalmazás

anyagi függésben tartás, anyagi javak önhatalmú elvétele, kicsalása és bitorlása, anyagi kihasználás

 

Forrás: Takács Hajnal - Bántalmazottak igazsága