Barion Pixel
INFP - Gyógyítók
Népesség Férfi
Gyakoriság 2% 1,5% 2,5%

Jung-i funkció preferenciák sorrendje:

 • Domináns: (Fi) Introvertált Érzés
 • Kiegészítő: (Ne) Extravertált Intuíció
 • Harmadlagos: (Si) Introvertált Érzékelés
 • Alárendelt: (Te) Extravertált Gondolkodás
 • INFP - Gyógyító

  Idealista, kitart az értékrendje és a számára fontos személyek mellett. Mindennapjait az értékrendjéhez igyekszik igazítani. Kíváncsi, találékony, és megtermékenyítően hat egy feladat kivitelezésekor. Törekszik az emberek megértésére, és jó segítség önmaguk megvalósításában. Alkalmazkodó, hacsak ez nem fenyegeti saját értékrendjét.

  Az INFP elsődlegesen befelé fókuszálva éli az életét, ahol aszerint áll hozzá dolgokhoz, hogy mit érez velük kapcsolatban, vagy hogy hogyan illenek bele a személyes értékrendjébe. Másodlagosan kifelé fordul a külvilág felé, ahonnan az információt megérzések, ráérzések formájában fogadja be.

  Az INFP-k, a többi Intuitív Érző (NF) típusnál is jobban, arra törekszenek, hogy a világot egy jobb hellyé tegyék az emberek számára. Legfőbb céljuk, hogy rájöjjenek létezésük értelmére. Mi a céljuk? Hogyan szolgálhatnák leginkább az emberiséget? Idealisták és maximalisták, akik keményen hajtják magukat előre küldetésükben, hogy elérjék azokat a célokat, melyeket kitűztek maguk elé.

  Az INFP-k nagyon intuitívak más embereket illetően. Nagymértékben támaszkodnak a megérzéseikre, hogy azok vezessék őket, és ezen felfedezéseiket felhasználva folyamatosan értékek után kutatnak az életben. Szakadatlanul kutatják az igazságot és a dolgok valódi jelentését. Minden átélt élmény és minden megszerzett tudásmorzsa keresztülmegy az INFP belső értékrendjén, és ennek megfelelően kiértékelődik, hogy kiderüljön rejlik-e benne lehetőség, mely segíthet az INFP-nek meghatározni vagy pontosítani saját élete ösvényét. A cél ezen ösvény végén mindig ugyanaz – az INFP segíteni akar az embereknek és jobbá szeretné tenni a világot.

  Alapvetően figyelmesek és tapintatosak lévén az INFP-k jó hallgatóság, és nyugtatólag hatnak az emberekre. Habár visszafogottak lehetnek az érzelmeik kimutatásával, nagyon mély törődést képesek érezni mások iránt, és őszintén érdeklődnek az emberek iránt. Ez az őszinteség érezhető, ami értékes baráttá és bizalmassá teszi az INFP-t. Egy INFP meglehetősen szívélyes tud lenni azokkal, akiket jól ismer.

  Az INFP-k nem szeretik a konfliktust, és bármit megtesznek, hogy elkerüljék. Ha szembe kell vele nézniük, akkor mindig az érzelmeik felől közelítik meg. Konfliktushelyzetben az INFP-k számára elhanyagolható, hogy kinek van igaza és ki téved. Arra összpontosítanak, hogy a konfliktus hatására hogyan éreznek, és tényleg nem törődnek vele, hogy igazuk van-e vagy sem. Nem akarják magukat rosszul érezni. Ezen tulajdonságuk miatt olykor ésszerűtlennek és logikátlannak tűnnek konfliktushelyzetben. Másrészről az INFP-k nagyon jó közvetítők tudnak lenni, és jellemzően jók a mások közötti konfliktusok elsimításában, mert ösztönösen megértik mások nézőpontját és érzéseit, és őszintén segíteni akarnak.

  Az INFP-k alkalmazkodóak és lazák, amíg egy számukra fontos nézetüket meg nem sértik. Ha az értékrendjüket fenyegetve érzik, az INFP-k agresszív védelmezőkké válhatnak, és ilyenkor szenvedélyesen küzdenek az ügyükért. Amikor egy INFP magáénak érez egy olyan feladatot vagy munkát, ami érdekli, az általában „üggyé” válik számára. Habár nem a részletek emberei, minden lehetséges részletre elszántan és lelkesen figyelnek, amikor az „ügyüket” viszik előre.

  Amikor az élet mindennapos jelentéktelen részleteiről van szó, az INFP-k jellemzően egyáltalán nincsenek képben. Képesek hosszú ideig tevékenykedni anélkül, hogy észrevennék, hogy van egy folt a szőnyegen, de közben törődően és módszeresen letisztogatnak minden kis porfoltot a projekt füzetükről.

  Az INFP-k nem szeretnek konkrét tényekkel és logikával foglalkozni. A saját érzéseikre és az emberi tényezőre összpontosított figyelmük megnehezíti számukra a személytelen döntések kezelését. Nem értik a személytelen döntéseket és nem hisznek az érvényességében sem, emiatt elég rosszul is alkalmazzák. A legtöbb INFP kerüli az objektív elemzést, bár néhányuk fejlesztette ezt a képességét, és képesek meglehetősen logikusan gondolkodni. Stressz hatására az INFP-k nem ritkán hibásan alkalmazzák a logikát haragjuk hevében, egymás után dobálózva a (gyakran pontatlan) tényekkel egy érzelmi kitörés kíséretében.

  Az INFP-knek nagyon magasak az elvárásaik és maximalisták. Emiatt általában nagyon szigorúak önmagukkal, és nem becsülik magukat eléggé. Az INFP-knek problémát jelenthet csapatban dolgozni egy projekten, mert az elvárásaik gyakran magasabbak, mint a csapat többi tagjáé. Csoportos munka esetén előfordul, hogy „kontroll” problémáik vannak. Az INFP-nek figyelmet kell fordítania arra, hogy egyensúlyt teremtsen a magas elvárásai és a mindennapos élet szükségességei között. Ennek a konfliktusnak a megoldása nélkül soha nem lesznek elégedettek önmagukkal, és összezavarodnak és lebénulnak, ha arról kell dönteniük, hogy mihez kezdjenek az életükkel.

  Az INFP-knek általában van tehetségük az íráshoz. Lehet, hogy szóban esetlenül és ügyetlenül fejezik ki magukat, de rendelkeznek egy csodálatos képességgel, mellyel képesek meghatározni és papíron kifejezni amit éreznek. Továbbá az INFP-k gyakran tűnnek fel a társadalmat szolgáló munkakörökben, ilyen például a tanácsadás vagy a tanítás. Azokban a szituációkban nyújtják a legtöbbet, ahol a közjó érdekében dolgozhatnak, és ahol nem szükséges hideg logikát alkalmazniuk.

  Azok az INFP-k, akik az erősségeiket kihasználva élnek, nagy és csodálatos dolgokat vihetnek véghez, amiért azonban sokszor nem becsülik meg magukat. A világ néhány nagy humanista katalizátora INFP volt.

  Stresszkezelési stratégiák:

  • Hagyja, hogy az események és problémák saját maguktól eloszoljanak.
  • Meditáljon, találjon időt és helyet, hogy reflektáljon, és újra megerősítse az alapértékeit.
  • Egy már létező projekthez álljon hozzá másképpen, vagy gondoljon tovább egy érdekes ötletet.
  • Foglalja el magát magányos tevékenységgel, menjen sétálni, főzzön magának egy jót, stb.
 • A "Gyógyító" (INFP) a legérzékenyebb Idealista személyiségtípus. Általában a tipikus Idealista karriereket választják, de ők törődnek leginkább a világról alkotott saját egyedi elképzelésük kifejezésével, így a munkájukban is az egyediségre törekednek. A zene, művészetek, szórakoztatás és a táncművészet mind alkalmasak a látomásaik értelmezésére. Tanárként, professzorként, tanácsadóként vagy szociális munkásként is segítenek az élet misztériumainak megfejtésében azoknak, akikkel találkoznak. Az üzleti életben a humán erőforrások és szervezetfejlesztés területében érdekeltek, de elhelyezkedhetnek vallásos területeken is vagy könyvtárosként. A lényeg, a választott pályának összhangban kell lennie a személyes értékrendjükkel. Kay ezt így magyarázza: "Az egészségügyi tanácsadásban helyezkedtem el, hogy meg tudjam érinteni mások életét, elősegítve a jobb döntéshozást. Így tudom, hogy sikerült valami jót tennem."

  Ajánlott foglalkozások:

  költő, festő, szabadúszó művész, zenész, író, tanár (művészet, zene, dráma), dalszerző, művészettörténész, könyvtári munkatárs, zeneszerző, előadó-művész, művészeti kurátor, író, könyvkereskedő, karikaturista, videószerkesztő , fényképész, filozófus, lemezbolt tulajdonos, operatőr, jelmeztervező, producer, filozófia tanár, könyvtáros, környezetvédő, filmrendező, aktivista, könyvesbolt tulajdonos

 • Erősségei egy kapcsolatban:

  • Gondoskodó
  • Érzékeny és észreveszi mások érzéseit
  • Lojális és elkötelezett- életre szóló kapcsolatot keres
  • Mások kedvében akar járni
  • Támogató, bátorító
  • Felismeri és elfogadja a másik szabadságigényét
  • Jól ki tudja fejezni magát
  • Rugalmas és sokoldalú

  Mint szerelmi partner:

  Az INFP partner nagyon lojális és elkötelezett kapcsolatában. Mivel egyik skálája az F (feeling), így fontos számára a harmónia, a érzelmek. Szüksége van rá, hogy meleg, hosszú távú kapcsolatban legyen. Ha nem egy ilyen kapcsolatban van, aktívan keresi épp, vagy a fejében teremti meg, esetleg nem realizálva egy kevésbé működő kapcsolatot.

  Mivel az INFP idealista és romantikus beállítódású, hajlamos lehet rá, hogy gyakran egy "még tökéletesebb" kapcsolatról álmodozik. Előfordulhat az is, hogy a partnerébe belevetít olyan, számára fontos tulajdonságokat, ami nincs is meg a másikban. Nehézséget okoz neki, hogy a fantáziát összeegyeztesse a minden napi realitással. De mivel mély érzésű és őszintén szereti a partnerét és mivel annyira gyűlöli a konfliktusokat, lojális partneréhez és kitart egy kapcsolatban.

  Az INFP-t nem igazán érdeklik az adminisztratív dolgok, mint a csekkek befizetése vagy takarítás, de ha megkérik rá őt, ügyesen teljesíti ezt a feladatot. Jól tud bánni a pénzzel is.

  Problémás terület lehet, hogy nagyon nehezen viseli a konfliktusokat és kritikát, személyesen vesz minden kritikát, irracionálissá és érzelgőssé válik az ilyen helyzetekben. Számos problémát jelenthet ez, ha egy INFP-nek olyan partnere van, akinek a TJ (thinking és judging) skálái vannak. A TJ-k másokat képesek objektíven megítélni. Ha a vélemény negatív, a TJ attitűdje fenyegetőnek hathat az INFP számára, és úgy fogja érezni, hogy benne van a hiba.

  Ezenkívül, az INFP F skálája miatt képtelen elegendő adatot szerezni egy jó döntés meghozatalához, így a konfliktus helyzetekben nagyon furcsán tud viselkedni. Hihetetlen stresszt él át és nem tudja, mit kellene tennie, de bármit megtesz, hogy megszabaduljon a konfliktustól. Ez irritáló, manipulatívnak tűnhet a másik számára, ami nem segíti a hosszú távú kapcsolatokat.

  Az INFP-nek szüksége van saját élettérre és szabadságra, hogy azt tehesse, amihez kedve van. Magasztalni fogja azt a partnert, aki ezt tiszteletben tartja és ő is tiszteletben tartja a másikét. Nem féltékeny vagy kisajátító típus.

  Szexualitása:

  Általában nehezen nyílik meg partnere előtt, szexuális értelemben is. Amint elnyerték bizalmát, az intimitásra úgy fog tekinteni, mint a legmélyebb érzelmek kifejezésének lehetőségére. A szexuális aktuson kívül, meleg és szerelmes szavak elhangzását is értékeli. Mivel fontos számára, hogy mások kedvében járjon, a szexben is hajlamos először partnere élvezeteire gondolni.

  Párkapcsolatban az egyes típusok hogy illenek hozzá:

  A legjobb párosítás: ENFP, INFP, ENFJ, INFJ